Kaihileikkaus

Silmän mykiö sijaitsee silmässä värikalvon ja pupillin takana (tässä voisi olla pieni silmän rakenteen osoittava kuva).

Katarakta eli harmaakaihi on nykyään yleisin silmäsairaus ja tarkoittaa tilaa, jossa silmän mykiö on samentunut. Harmaakaihi saattaa aiheuttaa näöntarkkuuden ja/tai kontrastiherkkyyden alentumisen sekä eri muotojen ääriviivojen muodonmuutoksia eli nk. kaksoisääriviivojen näkemisen.

Kaihin aiheuttajana on ikääntymisen aiheuttama aineenvaihdunnan häiriö.

On tilanteita, joissa mykiön samentuminen on synnynnäinen ongelma tai kehittyy nuoressa iässä mm. diabeteksen tai silmävamman johdosta.

Kaihin ainoa tehokas hoitotapa on leikkaus.

Jos kaihin aiheuttama näöntarkkuuden alentuminen huonontaa elämänlaatua, on oikea aika leikkauspäätöksen tekemiseen.

Samentuneen mykiön poistaminen on kaikkein yleisin silmäkirurgian toimenpide.

Leikkauksen onnistumisen todennäköisyys on erittäin hyvä.

Leikkauksen kuvaus

Nykyaikaisessa kaihileikkauksessa poistetaan mykiön sisältö ja korvataan tekomykiöllä (IOL eli intraocular lens)

Kaihileikkaus suoritetaan mikroskooppia käyttäen, aikuiset leikataan paikallispuudutuksessa. Samentuneen mykiön sisällön poistamiseen käytetään siihen tarkoitukseen kehitettyä ultraäänilaitteistoa. Poistetun mykiön tilalle, normaalisti oman mykiön kapselipussiin, sijoitetaan tekomykiö. Tekomykiö on valmistettu muovista, se ei vanhene eikä kulu silmässä.

Joskus saattaa silloin, kun silmään on sijoitettu monofokaalinen eli yksitehomykiö, silmän akkommodaatio eli mukautuminen lähelle ja kauas katsomiseen huonontua. Tämä johtuu siitä, että tekomykiön muoto ei muutu. Siksi tarvitaan, jos silmään on sijoitettu yksitehomykiö, joka näkee selkeästi kauempana olevia kohteita, lähellä olevien kohteiden katsomiseen silmälaseja, mm. lukemiseen tai tietokoneen käyttämiseen. Tai päinvastoin, jos tekomykiö on valittu siten, että henkilö pystyisi lukemaan ilman lukulaseja, niin kaukana olevien kohteiden näkemiseen tarvitaan silmälaseja.

Monofokaaliset eli yksitehotekomykiön lisäksi voidaan nykyään valita sopiva myös erilaisten erityisvalmisteisten mykiöiden joukosta.

Tooriset mykiöt korjaavat silmän astigmatian eli hajataitteisuuden.

Multifokaaliset eli moninäkölinssi mahdollistavat tarkan näön joka etäisyydelle ilman silmälaseja.

Tooriset moninäkölinssi korjaavat kerrallaan kaikki refraktiohäiriöt.

Silmä tarvitsee leikkauksen jälkeen kolmen viikon ajan silmätippojen annostelulla suoritettava jälkihoitoa. Näöntarkkuus vakiintuu leikkauksen jälkeen lopullisesti kolmen-neljän viikon sisällä. Sitä ennen ei kannata uusia silmälaseja hankkia, paitsi jos se on välttämätöntä.

Leikkauksen jälkeisen työkyvyttömyyden kesto on suorassa riippuvuudessa työtehtävistä ja ennusteen siihen antaa hoitava lääkäri. On muistettava, että myös täydellisesti onnistunut kaihileikkaus ei korjaa aina silmän näöntarkkuutta, jos oheissairaudet, mm. glaukooma tai verkkokalvon rappeuma on vaurioittanut silmäpohjaa.

Viron sairausvakuutus korvaa yksitehotekomykiöllä suoritetut kaihileikkaukset.

 

Register for pre-surgery exam