Uskomuksia FEMTOLASIK-leikkauksista

Uskomus 1: Silmälääkärit eivät teettäisi FEMTOLASIK-leikkausta omiin silmiinsä.

FEMTOLASIK-leikkauksia on tehty silmälääkäreille kaikkialla maailmassa. Samoin he ovat tehneet leikkauksia omille perheenjäsenilleen ja läheisille ystävilleen. Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n (Food and Drug Administration) tietojen mukaan laserkirurgeille on tehty kyseisiä leikkauksia neljä kertaa enemmän kuin väestölle keskimäärin.

Uskomus 2: Piilolinssit ovat turvallisemmat kuin LASIK-menetelmä.

Tutkimuksissa on vertailtu silmän komplikaatioita LASIK-leikkauksissa ja pitkäaikaisessa piilolinssien käytössä. Tutkimuksissa ei ole löydetty eroja näiden kahden välillä. Lähes kaikilla pitkään piilolinssejä käyttäneillä on ollut silmissään linssien käytön aiheuttamia tuntemuksia.

Uskomus 3: Laserleikkauksen jälkeen on korkeampi riski nähdä haloja (renkaita, kaaria ja kirkastumia valonlähteiden ympärillä).

FDA:n tutkimuksen mukaan leikkaukset eivät lisää halojen ilmenemistä.

Uskomus 4: LASIK-leikkauksen jälkeen monien silmät ovat muuttuneet kuiviksi.

FDA:n tutkimuksessa tutkittiin kuivasilmäisyyttä ennen leikkausta sekä sen jälkeen ja tultiin siihen tulokseen, että FEMTOLASIK pikemminkin helpotti kuivasilmäisyyttä.

Uskomus 5: Laserleikkausten turvallisuus ei ole parantunut.

Viimeisten kymmenen vuoden kehitys on sekä lisännyt laserkirurgian turvallisuutta että potilastyytyväisyyttä. 95 % potilaista on erittäin tyytyväisiä lopputulokseen.

Uskomus 6: Komplikaatiot ovat yleisiä.

Sarveiskalvon läppäleikkauksissa esiintyi komplikaatiota enemmän ennen femtosecond-lasereiden käyttöönottoa. Uusien teknologioiden ja sarveiskalvoon tehtävien ohuiden läppien ansiosta komplikaatioista on tullut harvinainen ilmiö.