Näköhäiriöt

Normaalinäköinen ihmissilmä

Silmään osuvat valonsäteet, jotka läpäisevät sarveiskalvon ja linssin, osuvat verkkokalvoille terävään fokuspisteeseen. Hermoreseptorit muuttavat saamansa signaalin sähköimpulssiksi ja lähettävät informaation näköhermon kautta aivoihin. Aivot tulkitsevat impulssin ymmärrettäväksi kuvaksi, mikä meille tarkoittaakin juuri näkemistä. Silmämme toimii kuin kamera, paitsi että kuva syntyy aivoissa.

Silma ehitus

Heikkonäköisyys (ametropia)

Normaalinäköisessä (emmetrooppisessa) silmässä sarveiskalvo ja linssi vastaavat akselin pituutta. Melko usein näin ei kuitenkaan ole. Joissain tapauksissa silmään osunut valo ei osu tarkasti verkkokalvolle.

Likinäköisyys, likitaittoisuus (myopia)

Likinäköisyys, likitaittoisuus (myopia)

Silmä on likinäköinen, jos kaukana olevat kohteet eivät erotu. Likinäköisyydessä silmä on liian pitkä ja valonsäteiden leikkauspiste muodostuu verkkokalvon etupuolelle. Tuloksena on ”sumuinen” kuva.

Kaukonäköisyys, kaukotaittoisuus (hyperopia)

Kaukonäköisyys, kaukotaittoisuus (hyperopia)

Kaukonäköinen henkilö ei näe terävästi lähellä sijaitsevia kohteita ja lukemisessa on vaikeuksia. Kaukonäköinen silmä on liian lyhyt ja valonsäteiden leikkauspiste osuu verkkokalvon taakse. Siksi henkilö ei näe lähellä olevia kohteita tarkasti.

Hajataittoisuus (astigmatismi)

Hajataittoisuus (astigmatismi)

Liki- ja kaukotaittoisessa silmässä voi esiintyä myös hajataittoisuutta eli astigmatismia. Silloin sarveiskalvo ei ole ihanteellisen pyöreä, vaan pikemminkin amerikkalaisen jalkapallon muotoinen. Sen takia silmään osuva valo taittuu eri suuntiin eikä tarkennuspiste ole terävä. Tuloksena on yleisesti epätarkka näkö.

Ikänäkö (presbyopia)

Monet ihmiset kärsivät iän myötä lisääntyvästä kaukonäköisyydestä eli ns. ikänäöstä. Silloin tarvitaan lukulasit tai kaksiteholasit. Ikääntyvän silmän mykiö jäykistyy, jolloin silmän kyky tarkentaa lähelle eli mukautua vähenee. Ikänäkö ei riipu silmän pituuden muutoksista, vaan silmän kyvystä tarkentaa eri etäisyyksille. Iän aiheuttamien muutosten laserkorjauksista tulee keskustella ensin lääkärin kanssa.